Privacyverklaring

Privacyverklaring (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Herzberger Artists kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Herzberger Artists, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Herzberger Artists verstrekt.


Herzberger Artists kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM HERZBERGER ARTISTS GEGEVENS NODIG HEEFT


Herzberger Artists verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Herzberger Artists uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een mondelinge en/of schriftelijke overeengekomen dienstverlening.


HOE LANG HERZBERGER ARTISTS GEGEVENS BEWAART


Herzberger Artists bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN


Herzberger Artists verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Herzberger Artists worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Herzberger Artists gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS


Herzberger Artists maakt geen gebruik van Google Analytics.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@herzberger-artists.com. Herzberger Artists zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN


Herzberger Artists neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Herzberger Artists neemt alle voorzorgsmaatregelen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Herzberger Artists verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Herzberger Artists op via info@herzberger-artists.com. www.herzberger-artists.nl is een website van Herzberger Artists.


Herzberger Artists is als volgt te bereiken:


Telefoon: + 31- (0)342 – 47 22 55

E-mailadres: info@herzberger-artists.com